Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IMPOSTOS MUNICIPALS

Impost Béns Immobles (IBI). Urbans: Del 02/05/2023 al 05/07/2023

Impost Béns Immobles (IBI). Béns amb característiques especials: Del 02/05/2023 al 05/07/2023

Impost Béns Immobles (IBI). Rústics: Del 25/09/2023 al 27/11/2023

Impost d'Activitats Econòmiques (IAE): Del 25/09/2023 al 27/11/2023

Impost Vehicles Tracció mecànica: Del 27/02/2023 al 28/04/2023

Impost Vehicles Tracció mecànica - Altres: Segons la data d'autoliquidació

Impost s/increment valor del terreny de naturalesa urbana: Segons la data de notificació de la liquidació 

Recollida d'Escombreries: Del 25/09/2023 al 27/11/2023

Cementiri: Del 27/02/2023 al 28/04/2023