Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

ANNEX 4 ACTUACIONS SILVÍCOLES DE MILLORA

DILLUNS 14 NOVEMBRE 2022

Actuacions silvícoles de millora  per a la Gestió Forestal Sostenible: superfície d’aclarida de millora ubicada dins la forest “Montsec d’Ares”.

 

Els treballs d’aclarida de millora silvícola de la forest “Montsec d’Ares” s’han dut a terme d’acord amb la memòria dels ajuts a la Gestió Forestal Sostenible (Annex 4) signada per l’enginyer de Forest, Eduard Porta Josa, col·legiat 4.047.

 

Aquesta actuació està cofinançada a l’empara de la Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l’any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, i la prevenció d’incendis forestal i restauració del potencial forestal.

Cost de l'actuació: 20.900,00 euros IVA inclòs.

Fons de finançament de l’actuació: 20.768,98€ provinent de fons FEADER i del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.